Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem rodzaj skórzanego ubioru wojskowego: