Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie w Bizancjum zarządca okręgu wojskowego: