Słownik Określeń Krzyżówkowych

rejestr dóbr

TrudnośćAutor
SENS★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SENSrejestr dóbr★★★
PODAŻilość dóbr do sprzedaży★★★
ARENDAdawniej dzierżawa dóbr★★★★★pawel62
KRYZYSgrób dóbr★★★★puma007
TABELArejestr, tablica w krzyżówce Kolorowa 38★★
WOJSKIdawny urząd opiekuna dóbr na czas wojny★★★★★dzejdi
DOSTATEKdóbr w bród★★★sylwek
EKONOMIAnauka opisującą produkcję i dytrybucję dóbr★★★
MAGNATKAwłaścicielka wielkich dóbr w krzyżówce Panorama dnia 2016-08-03★★★dusia_str
MAJORDOMzarządca dworu i dóbr królewskich w państwach frankońskich★★★★emilla25
PRZYCHÓDwartość sprzedanych dóbr i usług★★★★Morfeusz
ABNEGACJArezygnacja z dóbr materialnych, uczuć, zamierzeń w krzyżówce Panorama dnia 2018-04-25★★
INWESTYCJAwydatki przedsiębiorstw na dobra, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług.★★bambi12
KONSUMPCJAzużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb★★★bambi12
KONTYNGENTograniczenie ilości dóbr przeznaczonej na import lub eksport★★★Przemek1992
REPARTYCJArozdzielanie przez państwo dóbr z powodu klęski żywiołowej★★★★bachaku1
REPARTYCJApodział dóbr dokonywany przez państwo★★★★galapagos1234
SUBHASTACJAdaw. licytacja dóbr dłużnika★★★★★sylwek
TARANDEŻLOZmit. osetyńska, bóg patronujący obfitości dóbr★★★★★sylwek
DZIEDZICZENIEprzekazywanie potomstwu dóbr, cech★★★★eliza
TABELArejestr danych w rubrykach★★★
WYKAZrejestr, lista w krzyżówce Harry-Potter-01★★
?żeliwne krążki na dawnym piecu