Słownik krzyżówkowy

Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie przyrząd do pomiaru poziomu wody w rzece: