Słownik krzyżówkowy

Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem przyrząd do pomiaru natężenia przepływu cieczy: