Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem przyrząd do mierzenia gęstości cieczy: