Słownik Określeń Krzyżówkowych

pozbawienie praw do uczestniczenia w życiu Kościoła

TrudnośćAutor
 • E
 • K
 • S
 • K
 • O
 • M
 • U
 • N
 • I
 • K
 • O
 • W
 • A
 • N
 • I
 • E
Mirasisko
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SĄDorgan państwowy do dochodzenia praw w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-02
CESJAprzeniesienie praw i obowiązków w krzyżówce Panorama dnia 2019-05-14
ARESZTpozbawienie wolności
SPĘTANIEpozbawienie swobody ruchów
SUSPENSApozbawienie duchownego jego funkcji w krzyżówce Panorama dnia 2014-02-10
DEPOZYCJApozbawienie urzędu duchownego
eliza
GŁODZENIEpozbawienie pokarmu
dzejdi
STĘPIENIEpozbawienie ostrości noża
DEFLORACJApozbawienie dziewictwa
McGremlin
UWIĘZIENIEpozbawienie kogoś wolności
EKSKOMUNIKAkara pozbawienia praw uczestniczenia w życiu Kościoła
bachaku1
NIEREALNOŚĆpozbawienie zdrowego rozsądku
bachaku1
SKRZYWIENIEzawodowe pozbawienie prostoty
wjanek
UCZESTNICTWOfakt uczestniczenia w czymś
EKSPROPRIACJAprzymusowe pozbawienie własności, zabór mienia
irbisp
WYWŁASZCZENIEpozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego na mocy aktu
Wattaru
DESAKRALIZACJApozbawienie świętości
sylwek
DENATURALIZACJApozbawienie kogoś obywatelstwa danego państwa
draakhan
ZDYSKREDYTOWANIEpozbawienie wiarygodności
dzejdi
UBEZWŁASNOWOLNIENIEpozbawienie zdolności do czynności prawnych
dzejdi
GŁODZENIEpozbawienie pokarmu
dzejdi
SPĘTANIEpozbawienie swobody ruchów