Słownik Określeń Krzyżówkowych

pozbawienie praw do uczestniczenia w życiu Kościoła

TrudnośćAutor
EKSKOMUNIKOWANIE★★★Mirasisko
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SĄDorgan państwowy do dochodzenia praw★★
CESJAprzeniesienie praw i obowiązków★★★
ARESZTpozbawienie wolności★★★
SPĘTANIEpozbawienie swobody ruchów★★★
SUSPENSApozbawienie duchownego jego funkcji★★★
DEPOZYCJApozbawienie urzędu duchownego★★★★eliza
GŁODZENIEpozbawienie pokarmu★★dzejdi
STĘPIENIEpozbawienie ostrości noża★★★
DEFLORACJApozbawienie dziewictwa★★★★McGremlin
UWIĘZIENIEpozbawienie kogoś wolności★★★
EKSKOMUNIKAkara pozbawienia praw uczestniczenia w życiu Kościoła★★★bachaku1
NIEREALNOŚĆpozbawienie zdrowego rozsądku★★★bachaku1
SKRZYWIENIEzawodowe pozbawienie prostoty★★★wjanek
UCZESTNICTWOfakt uczestniczenia w czymś★★★
EKSPROPRIACJAprzymusowe pozbawienie własności, zabór mienia★★★★irbisp
WYWŁASZCZENIEpozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego na mocy aktu★★★★Wattaru
DESAKRALIZACJApozbawienie świętości★★★★sylwek
DENATURALIZACJApozbawienie kogoś obywatelstwa danego państwa★★★★draakhan
ZDYSKREDYTOWANIEpozbawienie wiarygodności★★★★★dzejdi
UBEZWŁASNOWOLNIENIEpozbawienie zdolności do czynności prawnych★★★★dzejdi
GŁODZENIEpozbawienie pokarmu★★dzejdi
SPĘTANIEpozbawienie swobody ruchów★★★
?Pawlak dla Kargula