Słownik Określeń Krzyżówkowych

pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego na mocy aktu

TrudnośćAutor
WYWŁASZCZENIE★★★★Wattaru
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ODPISwyciąg z urzędowego aktu★★★
WYPISwyciąg z aktu USC★★★
ZAKUPza gotówkę lub na raty★★★
ARESZTpozbawienie wolności★★★
EKSTRAKTwyciąg, ale nie z aktu urodzenia★★★
SPĘTANIEpozbawienie swobody ruchów★★★
SUSPENSApozbawienie duchownego jego funkcji★★★
DEPOZYCJApozbawienie urzędu duchownego★★★★eliza
GŁODZENIEpozbawienie pokarmu★★dzejdi
STĘPIENIEpozbawienie ostrości noża★★★
DEFLORACJApozbawienie dziewictwa★★★★McGremlin
UWIĘZIENIEpozbawienie kogoś wolności★★★
NIEREALNOŚĆpozbawienie zdrowego rozsądku★★★bachaku1
SKRZYWIENIEzawodowe pozbawienie prostoty★★★wjanek
EKSPROPRIACJAprzymusowe pozbawienie własności, zabór mienia★★★★irbisp
DESAKRALIZACJApozbawienie świętości★★★★sylwek
DENATURALIZACJApozbawienie kogoś obywatelstwa danego państwa★★★★draakhan
EKSKOMUNIKOWANIEpozbawienie praw do uczestniczenia w życiu Kościoła★★★Mirasisko
ZDYSKREDYTOWANIEpozbawienie wiarygodności★★★★★dzejdi
UBEZWŁASNOWOLNIENIEpozbawienie zdolności do czynności prawnych★★★★dzejdi
UWIĘZIENIEpozbawienie kogoś wolności★★★
STĘPIENIEpozbawienie ostrości noża★★★
?zawiesina