Słownik Określeń Krzyżówkowych

poważne zakażenie organizmu

TrudnośćAutor
GANGRENA★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
MOCZwydalany z organizmu★★
UDARefekt przegrzania organizmu★★★
URAZpoważne uszkodzenie ciała★★★
OPAŁYpoważne tarapaty★★★
SEPSAogólne zakażenie ciała★★★
MEJOZApodział komórki macierzystej organizmu★★★
NARZĄDczęść organizmu pełniąca określone funkcje★★★
OWSICAzakażenie owsikami★★★
SINICAobjaw niedotlenienia organizmu★★
TRAGIKaktor grający poważne role★★przemkiemzwany
CAMBRAItam bitwa w 1917 (pierwsze poważne użycie czołgów)★★★★
INFEKCJAzakażenie organizmu★★★
ODPORNOŚĆsiła organizmu do walki z chorobą★★
PARAZYTOZAzakażenie pasożytem★★★
POSOCZNICAogólne zakażenie krwi bakteriami★★★★sylwek
ROPONERCZEzakażenie nerki w wyniku zastoju moczu★★★★★mariola1958
SZANIAWSKIJerzy, jego jedyna powieść: "Miłość i rzeczy poważne"★★★★dzejdi
ŚWIDROWICAchoroba wywołana przez zakażenie pierwotniakami, trypanosomatoza★★★★★sylwek
SAMOZAKAŻENIEzakażenie organizmu przez bakterie żyjące w nim★★★★eliza
TRYPANOSOMATOZAchoroba wywołana przez zakażenie pierwotniakami, świdrowica★★★★★sylwek
URAZpoważne uszkodzenie ciała★★★
ŻARTYpoważni odrzucają je na bok★★★
?Prokop w znachorze