Słownik Określeń Krzyżówkowych

ogólne zakażenie krwi bakteriami

TrudnośćAutor
POSOCZNICA★★★★sylwek
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
TRONwe krwi w tytule filmu A.Kurosawy★★★★★
SEPSAogólne zakażenie ciała★★★
OWSICAzakażenie owsikami★★★
ROZLEWkrwi - na wojnie★★
ROZMAZkropla krwi badana pod mikroskopem★★★
JANUARYpatron Neapolu, słynny z cudu upłynnienia krwi★★★★★
ANTYGENYspecyficzne dla grup krwi★★★★★
GANGRENAzakażenie bakteriami gnilnymi, zgorzel★★★sylwek
INFEKCJAzakażenie★★
NERWÓWKAogólne podniecenie przed czymś★★★
POBRANIEwzięcie krwi do badań★★
AUTORYTETogólne uznanie★★bachaku1
NEFROPATIAogólne określenie choroby nerek★★★bachaku1
PARAZYTOZAzakażenie pasożytem★★★
ROPONERCZEzakażenie nerki w wyniku zastoju moczu★★★★★mariola1958
ŚWIDROWICAchoroba wywołana przez zakażenie pierwotniakami, trypanosomatoza★★★★★sylwek
WERMINOFOBIAlęk przed bakteriami★★★★Martusia84
BAKTERIOFOBIAlęk przed bakteriami★★★★dzejdi
SAMOZAKAŻENIEzakażenie organizmu przez bakterie żyjące w nim★★★★eliza
TRYPANOSOMATOZAchoroba wywołana przez zakażenie pierwotniakami, świdrowica★★★★★sylwek
SEPSAogólne zakażenie ciała★★★
LICEUMogólniak★★★
?leży nad Odrą