Słownik Określeń Krzyżówkowych

ponowne nabycie

TrudnośćAutor
  • O
  • D
  • K
  • U
  • P
dusia_str
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SPZSamoczynne Ponowne Załączenie
ARANŻponowne opracowanie utworu muz.
ODKUPponowne nabycie tej samej rzeczy w krzyżówce Panorama dnia 2018-11-05
ODKUPponowne nabycie sprzedanej rzeczy
NAWRÓTponowne wstąpienie przebytej choroby
NAWRÓTponowne wystąpienie choroby
mariola1958
REWANŻponowne spotkanie na Maracanie
sylwek
RESTARTponowne uruchomienie
PRZEDRUKponowne wydanie tego samego dzieła
RECYDYWAponowne popełnienie przestępstwa
REEDYCJAponowne wydanie
bachaku1
SAMPLINGwycinanie istniejących fragmentów nagrań i ponowne ich wykorzystanie
mariola1958
ODWOŁANIEwniosek o ponowne rozpatrzenie
REELEKCJAponowne wybranie w krzyżówce Panorama dnia 2020-03-12
ANASTYLOZAponowne ustawienie elementów architektonicznych ze zrujnowanej budowli
Gorol
ODRODZENIEponowne pojawienie się,ożywienie
sylwek
REASUMPCJAponowne poddanie pod głosowanie powziętej już uchwały
geek_gda
REASUMPCJAponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ
geek_gda
RECYDYWISTAkarany popełniający ponowne przestępstwo
bachaku1
REINTRODUKCJAponowne wprowadzenie osobników na teren, z którego wyginęły
eliza
PRZEDRUKponowna publikacja dzieła
ODKUPponowne nabycie sprzedanej rzeczy