Słownik Określeń Krzyżówkowych

pobierane za usługi

TrudnośćAutor
OPŁATY★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CŁOpobierane przez celnika★★★
CENAwartość rynkowa usługi★★★
MYTOpobierane dawniej na rogatce w krzyżówce Panorama dnia 2016-02-02★★
MYTObyło pobierane na rogatkach miast★★★
MYTOpobierane na rogatce w krzyżówce Panorama dnia 2013-04-11★★★
WRÓGlepszy on za darmo niż przyjaciel za pieniądze★★★eliza
KOSZTwartość towaru, usługi★★★
TAKSAustalona opłata za usługi★★★
TAKSAurzędowa opłata za usługi★★★
TAKSAwykaz opłat za usługi★★★★
TAKSAurzędowa, stała opłata za usługi★★★
CENNIKwykaz opłat za usługi★★★
CZESNEpobierane za naukę★★★
OPŁATYpobierane za usługi w krzyżówce Panorama dnia 2018-03-09★★★
PRÓBKIpobierane do doświadczeń★★★
TARYFAtabela stawek opłat za usługi★★★
ROGATKAna niej pobierane myto w krzyżówce Panorama dnia 2017-01-26★★★
WSZYSCYoni za niego bo on za nich★★★dzejdi
SPEDYTORświadczy usługi przewozowe★★★
DOŚWIADCZENIAdo nich pobierane próbki★★★
CZESNEpobierane za naukę★★★
WYPŁATApobieranie gotówki z bankomatu★★★BaJo
?wedyjski hymn