Słownik Określeń Krzyżówkowych

pobierane do doświadczeń

TrudnośćAutor
PRÓBKI★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CŁOpobierane przez celnika★★★
MYTOpobierane dawniej na rogatce w krzyżówce Panorama dnia 2016-02-02★★
MYTObyło pobierane na rogatkach miast★★★
MYTOpobierane na rogatce w krzyżówce Panorama dnia 2013-04-11★★★
STAŻczas zdobywania doświadczeń★★★
SUMAzbiór doświadczeń★★★
BAGAŻdoświadczeń, bez waliz★★★
MYDŁOsłuży do mycia w krzyżówce Panorama-z-panoramą-27
MYJKAgąbka do mycia naczyń w krzyżówce Panorama dnia 2015-11-07★★★
CZESNEpobierane za naukę★★★
OPŁATYpobierane za usługi w krzyżówce Panorama dnia 2018-03-09★★★
PRÓBKIpobierane do doświadczeń★★★
GEJTAWAlina do podciągania rogów żagla★★★★★
PUGINAŁsztylet używany do końca XVI w.★★★
ROGATKAna niej pobierane myto w krzyżówce Panorama dnia 2017-01-26★★★
KALORYMETRprzyrząd laboratoryjny do doświadczeń z ciepłem★★★★wjanek
LABORATORIUMpracownia przeznaczona do wykonywania doświadczeń i różnych badańbachaku1
DOŚWIADCZENIAdo nich pobierane próbki★★★
ANEMOKLINOGRAFprzyrząd do zapisu kąta nachylenia wiatru do poziomu★★★★mariola1958
DOŚWIADCZALNICTWOwykonywanie doświadczeń w celu wyjaśnienia jakiegoś zjawiska★★★★McGremlin
MYTOpobierane dawniej na rogatce w krzyżówce Panorama dnia 2016-02-02★★
MYTOpobierane na rogatce w krzyżówce Panorama dnia 2013-04-11★★★
?wydał książkę