Słownik Określeń Krzyżówkowych

pisemny sprawdzian wiedzy ucznia

TrudnośćAutor
  • K
  • L
  • A
  • S
  • Ó
  • W
  • K
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KWITpisemny dowód wpłaty gotówki
KWITpisemny dowód wpłaty
KWITpisemny dowód kupna
KWITpisemny dowód zakupu
KWITpisemny dowód zapłaty
KWIZpisemny lub ustny test wiedzy w krzyżówce Panorama dnia 2018-09-19
dusia_str
QUIZpisemny lub ustny test wiedzy
dusia_str
TESTpisemny sprawdzian
TESTsprawdzian wiedzy w krzyżówce Panorama dnia 2017-07-03
TESTsprawdzian dla ucznia
TESTpisemny zbiór pytań dla kursantów
TESTegzamin, sprawdzian w krzyżówce Panorama dnia 2016-02-14
TESTsprawdzian w postaci zestawu pytań
TESTeksperyment, sprawdzian
ODEZWApisemny apel do społeczeństwa
OPERATpisemny raport o stanie zagospodarowania lasu w krzyżówce Jak-w-gazecie-107
eliza
WYWIJASpisemny zakrętas
DYKTANDOsprawdzian ortografii w krzyżówce Duże-21
KLASÓWKAsprawdzian w szkole
PROTOKÓŁdyplomatyczny lub pisemny z zebrania
TESTpisemny sprawdzian
WYWIJASpisemny zakrętas