Słownik Określeń Krzyżówkowych

"prądowy" dział wiedzy

TrudnośćAutor
  • E
  • L
  • E
  • K
  • T
  • R
  • Y
  • K
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
PĘDbywa do wiedzy
GŁÓDmoże być wiedzy
oona
GŁÓDnikotynowy lub wiedzy
TESTrodzaj sprawdzianu wiedzy
ŚRYŻlód prądowy
eliza
LOCJAdział wiedzy morskiej
Gorol
NAUKAzdobywanie wiedzy
NIEUKuczeń, który nie przyswaja wiedzy
NIEUKnieskory do "łykania" wiedzy
NIEUKstroni od zdobywania wiedzy
TĘPAKma kłopoty z przyswojeniem wiedzy
ZASÓBogromny, np. wiedzy
ADEPTKApoznaje jakąś dziedzinę wiedzy
ERUDYTAczłowiek wielkiej wiedzy w krzyżówce Panorama dnia 2017-11-12
EDUKACJAdroga do wiedzy
INTELEKTcałokształt wiedzy; rozum
INŻYNIERspecjalista w dziedzinie wiedzy technicznej
KLASÓWKApisemny sprawdzian wiedzy ucznia
NAWIGACJAdział wiedzy o ruchu statków
Gorol
ZIELARSTWOdział wiedzy o ziołach
ELEKTRYKA"prądowa" dziedzina
AZORY"psi" archipelag