Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem ogniomistrz, rola W. Gołasa: