Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie Mojżesza pocieszał: