Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem dawna nazwa plemion arabskich z półwyspu Synaj: