Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie dawna nazwa plemion arabskich z półwyspu Synaj: