Słownik Określeń Krzyżówkowych

miejsce urzędowania spółki

TrudnośćAutor
SIEDZIBA★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
AKCESzgłoszenie udziału do spółki★★★
APORTwkład do spółki lub komenda dla psa★★★
SPLIToperacja dzielenia akcji spółki★★★
WKŁADkapitał wniesiony do spółki★★★
AKTYWA"czynne" środki spółki★★★
INGRESinauguracja urzędowania biskupa★★★
PAKIETplik akcji spółki★★★
STATUTzbiór przepisów dla spółki★★
UDZIAŁwkład wnoszony do spółki★★★
ZARZĄDszefostwo spółki★★★
AKCESJAprzystąpienie do spółki★★★
PARTNERwspólnik spółki★★
UDZIAŁYwnoszone do kapitału spółki★★★
KONCERNYduże międzynarodowe spółki★★★
DYWIDENDAczęść zysku spółki do podziału★★★
PARTNERZYwspólnicy spółki★★
KOMISARIATmiejsce urzędowania policji★★★
LIKWIDACJArozpoczyna się z dniem rozwiązania spółki★★★
LIKWIDATORdziała po rozwiązaniu spółki★★
UDZIAŁOWIECwspółwłaściciel spółki; akcjonariusz★★★
KOMISARIATmiejsce urzędowania policji★★★
ZAKĄTEKmiejsce ustronne★★★
?żywe srebro