Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem wkład wnoszony do spółki: