Słownik Określeń Krzyżówkowych

jednostka płynności, równa odwrotności pauza

TrudnośćAutor
RHE★★★★eliza
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
MILA... morska, równa 10 kablom★★★
PONDjednostka siły równa gram-sile★★★★mariola1958
TONAjednostka masy równa 1000 kg★★★
KARATjednostka masy równa 200 mg★★★
PODAŻdobrze, gdy równa popytowi★★★
PŁASKrówna strona czegoś (przest.)★★★
TAFLArówna, gładka powierzchnia★★★
UNCJAjedn. masy, równa około 30 g★★★
CEZURAśredniówka, pauza rytmiczna★★★★mariola1958
KORZECdawna polska miara równa 32 garncom★★★
KWARTArówna była jednemu litrowi★★★
LORENCjednostka prędkości równa prędkości światła w próżni★★★★eliza
TALENTśredniowieczna jednostka obrachunkowa równa 240 denarom★★★mariola1958
MYŚLNIKpauza w zdaniu★★★
PRZERWApauza★★★sylwek
DEKAGRAMjednostka wagi równa 10 g★★★
DYSNOMIAzaburzenie neurologiczne, utrata płynności mowy★★★★★sylwek
BERKOWIECdaw. rosyjska jednostka ciężaru równa dziesięciu pudom★★★★★oona
MIKROGRAMjednostka masy równa jednej milionowej grama★★★oona
PIĘCIOLINIAna niej pauza★★★
BODjednostka prędkości transmisji sygnału★★★
OKRĘTjednostka pływająca★★kolor40
?matecznik w puszczy