Słownik Określeń Krzyżówkowych

jazda turecka za czasów imperium osmańskiego

TrudnośćAutor
  • S
  • P
  • A
  • H
  • I
  • S
  • I
sylwian
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CABItytuł poborców podatkowych w Imperium Ottomańskim
arionn
RZYMimperium cezarów
RZYMdziś miasto, kiedyś imperium
CHINYazjatyckie imperium
CZAKAtwórca imperium Zulusów w krzyżówce Panorama dnia 2019-11-30
KONAKrezydencja władców w Imperium Osmańskim
geek_gda
PASZAw imperium osmańskim
ROSJAimperium Romanowów
UJEZDjedn. admin. niższego rzędu w Imperium Rosyjskim
mariola1958
EJALET"województwo" w Imperium osmańskim
mariola1958
NINIWAstolica imperium asyryjskiego w krzyżówce Panorama dnia 2020-07-09
POTĘGAsiła imperium
mariola1958
AKINDŻIjazda turecka, rekrutowana spośród pasterzy
Mirasisko
SANDŻAKjednostka administracji wojskowej Imperium osmańskiego
Jag
SPAHISIdawna ciężka jazda turecka
mariola1958
SPAHISIjazda turecka
Jag
SUŁTANATimperium osmańskie
TEMUDŻYNCzyngis-Chan, twórca i władca Imperium Mongolskiego
oona
WILCZYCA... kapitolińska, symbol stolicy starożytnego imperium
Gorol
MOCARSTWOimperium
SPAHISIjazda turecka
Jag
AKINDŻIjazda turecka, rekrutowana spośród pasterzy
Mirasisko