Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie hebrajska miara objętości płynów i ciał sypkich: