Słownik krzyżówkowy

Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie dawna nazwa miasta Sowieck: