Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie brytyjski krążownik zatopiony przez Bismarcka: