Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie bohaterka sztuki G. Byrona "Giaur":