Słownik Określeń Krzyżówkowych

bohater dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'

TrudnośćAutor
NOS★★★★sylwek
KUBA★★★★★sylwek
POETA★★★★sylwek
HETMAN★★★★★sylwek
JASIEK★★★★sylwek
KASPER★★★★★sylwek
CHOCHOŁ★★★★sylwek
STASZEK★★★★★sylwek
STAŃCZYK★★★★sylwek
GOSPODARZ★★★★sylwek
DZIENNIKARZ★★★★★sylwek
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
NOSbohater dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele' w krzyżówce Łatwe-trudne-07★★★★sylwek
ISIAbohaterka dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★★sylwek
KUBAbohater dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★★sylwek
POETAbohater dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele' w krzyżówce Panorama dnia 2011-07-09★★★★sylwek
ZOSIAbohaterka dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele' w krzyżówce Duże-59★★★★★sylwek
HETMANbohater dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★★sylwek
JASIEKbohater dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★sylwek
KASPERbohater dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★★sylwek
MARYNAbohaterka dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★sylwek
RACHELbohaterka dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★★sylwek
CHOCHOŁbohater dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★sylwek
KLIMINAbohaterka dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★★sylwek
MARYSIAbohaterka dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★★sylwek
STASZEKbohater dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★★sylwek
BENIAMINbohater dramatu "Białe małżeństwo" T.Różewicza★★★★★sylwek
STAŃCZYKbohater dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★sylwek
BRONOWICEtam akcja dramatu "Wesele"★★★★★dzejdi
GOSPODARZbohater dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★sylwek
GOSPODYNIbohaterka dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★★sylwek
DZIENNIKARZbohater dramatu S.Wyspiańskiego 'Wesele'★★★★★sylwek
BISbohater dramatu 'Lęki poranne'★★★★★sylwek
HAMLETbohater dramatu Szekspira★★★
?trwanie przebieg czegoś