Słownik krzyżówkowy

Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie autor wiersza o małym Polaku: