Słownik Określeń Krzyżówkowych

aparaty radiofoniczne służące do notowania wyładowań atmosferycznych

TrudnośćAutor
ATMORADIOGRAFY★★★★★Zibbi44
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
WICIaparaty ruchu jednokomórkowców★★★★BaJo
AKCJEich notowania na giełdzie★★★
NIKONfirma produkująca aparaty fot.★★★
DWORKIsłużące królowej★★★
KAMERYaparaty w studiu TV★★★
LAWABOliturgiczne naczynie służące kapłanom do mycia rąk★★★★★oona
OKLUZJAłączenie się frontów atmosferycznych w układzie niżowym★★★★★kangoor
ALEMBIKIaparaty do otrzymywania "eau-de-vie"★★★★★Mirasisko
CYFRÓWKIwyparły aparaty z kliszą★★★
OMBROFILroślina dobrze znosząca klimat o obfitych opadach atmosferycznych★★★★★bachaku1
OZONATORurządzenie służące do wytwarzania ozonu★★★★bachaku1
POIDEŁKOmałe naczynie służące do pojenia zwierząt★★★oona
AKCJOGRAMwykres przedstawiający notowania akcji przedsiębiorstwa na giełdzie★★★★Gorol
RAPTULARZdawniej: księga do notowania wydarzeń, spostrzeżeń, anegdot★★★★★psergio
AEROMANCJAobserwacja zjawisk atmosferycznych★★★★★mariola1958
FULGURACJAniszczenie tkanek za pomocą wyładowań elektrycznych★★★★★eliza
URZĄDZENIAaparaty, maszyny★★★
ATMOSFERYKIfale elektromagnet. emitowane podczas wyładowań atmosf.★★★★★eliza
METEOROPATAosoba wrażliwa na zmiany warunków atmosferycznych★★★bachaku1
ATMORADIOGRAFaparat radiofoniczny służący do notowania wyładowań atmosferycznych★★★★★Zibbi44
URZĄDZENIAaparaty, maszyny★★★
WICIaparaty ruchu jednokomórkowców★★★★BaJo
?szczególna dieta