Wszechstronne krzyżówki

Wszechstronne krzyżówki (strona 3/3)

Odgadnięte wyrazy wpisujemy do diagramu w ośmiu kierunkach. Mogą być wpisane poziomo, pionowo, prawoskośnie oraz lewoskośnie, zarówno wprost jak i wspak. Początek wpisywania każdego wyrazu w polu z liczbą, natomiast kierunek należy ustalić samemu. Wyrazy mogą się krzyżować i nakładać na siebie, w niektórych polach rozpoczyna się więcej niż jedno słowo. Po prawidłowym rozwiązaniu zadania wszystkie pola diagramu powinny zostać wypełnione literami.
24 krzyżówki · od · punkty: 204 · autor:  
  • 9
    68

Najlepsi