Puzzle

"Puzzle" to jedna, wielka krzyżówka podzielona na szesnaście mniejszych diagramów łączących się ze sobą podzielonymi słowami. Oto kilka wskazówek ułatwiających rozwiązywanie:

Puzzle

1. rysunek ponumerowanych puzzli obok opisu kolekcji jest "mapą", pokazującą jak poszczególne krzyżówki łączą się ze sobą;
2. liczba w nawiasie po opisie hasła oznacza, że jest to słowo podzielone między dwa diagramy, a wielkość tej liczby mówi nam ile liter odgadywanego wyrazu znajduje się w diagramie sąsiednim;
3. opis: "dokończenie hasła z diagramu nr..." oznacza, że jest to hasło podzielone, a jego początek i opis znajduje się w diagramie o podanym numerze;
4. ponieważ słowa są podzielone przypadkowo, w diagramach znajdą się zbitki literowe, które bez początku lub końca nie muszą nic znaczyć.

Przed zakończeniem każdej krzyżówki warto sprawdzić, czy znajdujące się w diagramie części podzielonych słów, pasują do części w diagramach sąsiadujących. Życzę zatem miłej zabawy, dużo cierpliwości oraz przede wszystkim - powodzenia!
16 krzyżówek · od · punkty: 100 · autor:  
 • 6
  31
 • 6
  29
 • 7
  27
 • 7
  23
 • 6
  27
 • 7
  20
 • 6
  21
 • 6
  20
 • 6
  24
 • 7
  23
 • 5
  16
 • 6
  20

Najlepsi