Słownik Określeń Krzyżówkowych

zwolnienie od przestrzegania przepisów religijnych w islamie

TrudnośćAutor
KETMAN★★★★sylwek
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KULTogół praktyk religijnych★★★
PRAWAnormy do przestrzegania★★★
PRAWOparagrafy do przestrzegania★★★
REŻIMtechnologiczny do przestrzegania★★★dzejdi
ABSZYTdaw. zwolnienie ze służby★★★★★sylwek
VOODOOwśród kultów religijnych, wudu★★★
ZASADYżelazne do przestrzegania i łamania★★★
ALMEMORw bożnicy żydowskiej miejsce do odprawiania obrzędów religijnych★★★★★roberth17
OBRZĘDYogół praktyk religijnych★★★
ODPRAWAwynagrodzenie za zwolnienie★★★sylwek
DIASPORAgrupa mniejszości religijnych z dala od ojczyzny.★★★
DYSPENSAzwolnienie od przepisów prawa kościelnego★★★
FERETRONobraz malowany obustronnie, noszony podczas procesji religijnych★★★★★Marian7_2008
NIEWIARAnieuznawanie dogmatów religijnych★★★
WOLNIZNAOkresowe zwolnienie chłopa ze świadczeń na rzecz pana★★★★Przemek1992
OBDŻEKTORodmawiający pełnienia służby wojskowej z powodu przekonań religijnych★★★★★eliza
RELIGIANTprzesadnie gorliwy w przestrzeganiu praktyk religijnych★★★★mariola1958
UWOLNIENIEzwolnienie z więzienia★★★
DYSCYPLINARKAzwolnienie "z hukiem"★★★dzejdi
DYMISJONOWANIEzwolnienie ze stanowiska★★★
DYSPENSAzwolnienie od przepisów prawa kościelnego★★★
DYSPENSAzwolnienie od wybranych obowiązków kościelnych★★★dzejdi
?asparagus pierzasty