Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem zwierzchnik, kierownik: