Słownik Określeń Krzyżówkowych

źródła mineralne (przestarz.)

TrudnośćAutor
WODY★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
DKLdekalitr (przestarz.) w krzyżówce Panorama dnia 2014-07-18★★★★mariola1958
RABniewolnik, sługa (przestarz.)★★★★
TANprzestarz. o mazurze, oberku w krzyżówce Panorama dnia 2020-10-13★★★
OBERzwrot kierowany do kelnera (przestarz.)★★★
OOIDkuliste ziarno mineralne zbudowane z jądrem i powłokami★★★★★
SOLEtrzeźwiące lub mineralne★★★
SOLEmineralne lub trzeźwiące★★★
SOLE... mineralne dla zdrowia w krzyżówce Panorama dnia 2020-08-01★★★
SOLEmineralne w glebie w krzyżówce Panorama dnia 2021-03-20★★★
WODYźródła mineralne (przestarz.)★★★
WODYżródła mineralne (przest.)★★★
WODYżródła mineralne (daw.)★★★
JATKAkram z mięsem (przestarz.)★★★★★
OSĘKAstrażacki drąg (przestarz.)★★★
OSĘKAprzyrząd strażaka (przestarz.)★★★
DESPEKTprzestarz. ujma★★★★★dzejdi
SOLANKIwody mineralne w tężniach★★★
SOLANKIciechocińskie wody mineralne★★★
WIEŚNIAKchłop (przestarz.)★★★
MANUFAKTURAprzestarz. rękodzielnictwo★★kolor40
PASYWAźródła finansowania firmy★★★
CIEPLICEźródła wód termalnych★★★
?aleja parkowa