Słownik Określeń Krzyżówkowych

zespół sprawdzający teren

TrudnośćAutor
PATROL★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KORTteren gemów i setów★★★
PLACteren gier i zabaw★★★
RACAoświetli teren poligonu★★★
RONTprzestarzale: patrol wojskowy sprawdzający warty★★★★★psergio
ŁĄKAteren pokryty trawami★★★
BAGNOstale podmokły teren★★★
DZICZteren w stanie pierw.★★★
NASYPwał podnoszący teren★★★
REJONteren wydzielony adm.★★★
SKWERniewielki teren zieleni miejskiej w krzyżówce Panorama dnia 2019-06-26
KAMPUSteren wyższej uczelni z zabudowaniami★★★
PARKURteren na zawody hipiczne★★★
PATROLzespół sprawdzający teren★★★
PLENERteren pracy malarzy★★★
RÓWNINAteren płaski w krzyżówce Panorama dnia 2017-11-14★★★
TRANZYTtransport przejeżdżający przez dany teren w krzyżówce Panorama dnia 2017-03-14★★
AUTODROMteren do szkolenia kierowców★★★
ODLUDZIEteren niezamieszkany★★
TERMINALteren i budynki portu lotn.★★★
WALIDATORprogram sprawdzający poprawność dokumentu o określonej składni★★★★sylwian
TEAMzespół sportowy w krzyżówce Panorama dnia 2019-09-10★★★
AGREGATzespół sprzężonych maszyn w krzyżówce Panorama dnia 2015-10-30★★★
?skrawające ostrze