Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem żeńska forma Klaudiusza: