Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem zbrojny ruch antypolski i antyżydowski na Ukrainie w XVIII w.: