Słownik Określeń Krzyżówkowych

zamienia energię reakcji chemicznych na energię elektryczną

TrudnośćAutor
OGNIWO★★★★★wiewior
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
FALEprzenoszą energię bez transportowania materii★★★jomitoka
EFUZORurządzenie do przemiany energii ciśnienia w energię kinetyczną★★★★★pawelboy
PĘDNIKprzestarzale urządzenie przenoszące energię na maszyny lub ich części★★★★bachaku1
TARCIEprzekształca energię kinetyczną na cieplną★★★
KALORIEw nich mierzono energię cieplną★★★
ROZTWÓRmieszanina subsancji chemicznych★★★★
ŻYROBUSautobus czerpiący energię z koła zamachowego★★★★kolor40
ZASILACZzapewnia urządzeniu energię elektr.★★★
AEROTONONbalista wykorzystująca energię sprężonego powietrza★★★★★Mirasisko
FOSFAGENYzwiązki magazynujące energię w postaci wiązań fosforanowych★★★★bialass13
GENERATORwytwarza energię elektryczną★★★mariola1958
SYNERGIZMwzajemne wzmacniania działania związków chemicznych w środowisku★★★★eliza
ALIMENTATORpobiera materię i energię którą przekazuje do akumulatora★★★★Gorol
NAFTOCHEMIAprodukcja surowców chemicznych otrzymywanych z ropy naftowej★★★eliza
PETROCHEMIAprodukcja surowców chemicznych otrzymywanych z ropy naftowej★★★eliza
DEHYDRATACJAodszczepienie cząstek wody od uwodnionych związków chemicznych★★★★★psergio
FOTOWOLTAIKAnauka o przetwarzaniu światła słonecznego na energię elektryczną★★★★oona
ADAPTABILNOŚĆzdolność do reakcji organizmu na zmiany środowiska★★★★eliza
WARTOŚCIOWOŚĆcecha pierwiastków chemicznych★★★wjanek
ELEKTROCIEPŁOWNIAprodukuje energię elektryczną i cieplną★★wjanek
METAGRAMzamieni stratę w rzekę Utratę★★★oona
SKRAPLACZzamienia gaz w ciecz★★★
?gatunek tapira