Słownik Określeń Krzyżówkowych

zakres lub zasięg jakiegoś zjawiska

TrudnośćAutor
SPEKTRUM★★★bachaku1
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CUDAzjawiska nadnaturalne★★★
FAZAstan, stadium zjawiska★★★
OPIScharakterystyka zjawiska★★★
RAMYograniczony zasięg, zakres★★★
OBJAWoznaka jakiegoś zjawiska★★★
OBRĘBzasięg, teren miasta★★★
PUŁAPpionowy zasięg lotu★★★
SKALArozmiar zjawiska★★★
STAŁAelement trwały zjawiska★★★
OZNAKApoprzedza wystąpienie zjawiska★★★
WERSZTwiorsta, zasięg donośności głosu ludzkiego★★★★★Gorol
ZAKRESzasięg działania★★
AKUSTYKbada zjawiska dźwiękowe★★★
WIORSTAwerszt, zasięg donośności głosu ludzkiego★★★★★Gorol
FENOMENYniezwykłe zjawiska★★
PSIONIKAbada zjawiska parapsychiczne★★★
SYMPTOMYoznaki jakiegoś zjawiska★★mariola1958
EKSTENSJAzasięg, zakres, rozciągłość★★★★★sylwek
HORYZONTYzasięg wiedzy★★★
DOŚWIADCZALNICTWOwykonywanie doświadczeń w celu wyjaśnienia jakiegoś zjawiska★★★★McGremlin
GESTIAzakres kompetencji lub działania★★★
WACHLARZzakres możliwości★★★
?intensywne jesienią