Słownik Określeń Krzyżówkowych

wyznaje bezkompromisowe poglądy

TrudnośćAutor
RADYKAŁ★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ŻYDwyznaje judaizm★★★
SNOBnaśladuje poglądy innych★★★
SĄDYpoglądy, opinie o czymś★★★
CREDOwyznawane poglądy★★★
KREDOprzekonania, poglądy★★★
LEWAKgłosi skrajne poglądy★★★
KALWINosoba, która wyznaje kalwinizm★★★
MORMONmężczyzna, który wyznaje mormonizm★★★
DEMAGOGgłosi populistyczne poglądy★★★
JUDAIZMwyznaje go Izraelita★★★
LIBERAŁtoleruje poglądy i zachowania innych★★★
EKSTREMAma skrajne poglądy polityczne★★★
ROJALIZMpoglądy monarchistów
WIERZĄCYwyznaje jakąś religię★★★
WYZNAWCAkultywuje jakąś religię, wyznaje ją★★★
DOKTRYNERgłosi skostniałe, ciasne poglądy★★★
IZRAELITAwyznaje judaizm★★★dzejdi
HINDUISTKAkobieta, która wyznaje hinduizm★★★
INNOWIERCAwyznaje inną religię★★★
KATOLICZKAkobieta, która wyznaje katolicyzm★★★
REJONwyznaczony teren★★★
JUDAIZMwyznaje go Izraelita★★★
?zamek drzwiowy