Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem wywołuje pożar: