Słownik Określeń Krzyżówkowych

wynik odejmowania

TrudnośćAutor
RÓŻNICA★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
OWOCrezultat, wynik pracy★★★
SUMAwynik dodawania★★
ZNAKzodiaku lub odejmowania★★★
ESTERwynik reakcji kwasu z alkoholem★★★
MINUSznak odejmowania★★★
REMISwynik bez rozstrzygnięcia
WYNIKefekt dodawania lub odejmowania★★densy7
ILORAZwynik dzielenia★★
KASZAKwynik zaczopowania gruczołu łojowego★★★
POMIARwynik mierzenia★★★
POROSTwynik symbiozy grzyba z glonem★★★
UPICIEwynik przedawkowania alkoholu★★★
CZKAWKAwynik skurczów przepony★★★
ILOCZYNwynik mnożenia★★
ZESTRÓJwynik zharmonizowania★★★★
MNOŻENIEjego wynik to iloczyn
REZULTATwynik
DODAWANIEjego wynik to suma
DZIELENIEjego wynik to iloraz
RÓŻNICZKAwyniczek odejmowania★★★JADAR62
EFEKTwynik, np. pracy★★★
EFEKTwynik, plon, rezultat★★★
?wał przybrzeżny