Słownik Określeń Krzyżówkowych

wymiana zdań

TrudnośćAutor
DIALOG★★McGremlin
DYSKUSJA★★★sylwek
KONWERSACJA★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
GUMApo jej złapaniu wymiana koła★★★
BARTERwymiana handlowa bez udziału pieniędzy★★★
HANDELwzajemna wymiana towarów i usług★★
SCYSJAostra wymiana zdań★★★
FRYMARKdaw. zamiana, wymiana★★★★★sylwek
ROZMOWAsłowna wymiana zdań★★★
RÓŻNICA... zdań★★★
TEKŚCIKraptem parę zdań w druku★★★
WYMIANAzdań podczas dyskusji★★★
POLEMIKAteż wymiana★★★★★dzejdi
SPOWIEDŹ' wymiana' win★★★★sylwek
UTARCZKAostra wymiana zdań★★★
ASYNDETONbrak spójników między współrzędnymi członami zdań★★★★★mariola1958
SEMANTYKAzasady ustalania znaczenia słów i zdań★★★★★Milka1997
OPONOWANIEsezonowa wymiana ogumienia w aucie?★★★★jomitoka
INTROGRESJAmiędzygatunkowa wymiana genomów★★★★★dzejdi
KONKORDANCJAalfabetyczny spis wyrazów, zdań, znaków lub symboli★★★★Gorol
KORESPONDENCJAwymiana listów★★bachaku1
TRANSPLANTACJAwymiana w organach★★★★sylwek
KORESPONDOWANIEwymiana pism★★★mariola1958
SPOWIEDŹ' wymiana' win★★★★sylwek
DIALOGwymiana zdań dwóch pań★★★sylwek
?Pyton z powieści Kiplinga