Słownik Określeń Krzyżówkowych

wygłasza mowy

TrudnośćAutor
RETOR★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
TONpodniosły mowy★★★
MOWYwygłasza je retor★★★
WADAmowy, to np. jąkanie się★★★
MÓWCAwygłasza przemówienie★★★
PATOSpodniosły styl mowy★★
AFAZJAzaburzenia mowy lub rozumienia mowy★★★★★
KSIĄDZwygłasza kazania z ambony
LEKTORwygłasza odczyt★★★
ODCZYTwygłasza go prelegent★★★
ORATORwygłasza piękne przemówienia★★★
FONETYKbada dźwięki mowy★★★
SPÓJNIKczęść mowy★★★
REFERENTosoba, która pisze lub wygłasza referat★★★bachaku1
SPÓJNIKIwśród części mowy★★★
CZASOWNIKczęść mowy★★★
PARTYKUŁAczęść mowy★★★
PRELEGENTwygłasza odczyt★★★
REFERENTKAwygłasza sprawozdanie★★★
RZECZOWNIKjedna z części mowy★★★
KAZNODZIEJAktoś, kto wygłasza kazania★★★
KSIĄDZwygłasza kazania z ambony
PRELEGENTwygłasza odczyt★★★
?z repertuaru Maryli Rodowicz