Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem wychowany przez córkę faraona: