Słownik Określeń Krzyżówkowych

wpływowa grupa osób

TrudnośćAutor
LOBBY★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
TUZosoba wpływowa★★★marza
BREKpojazd konny na wiele osób★★★
IDZIpatron matek karmiących i osób kulawych★★★★★
KOŁAokreślone grupy osób★★★
KRĄGgrono osób (przen.)★★★
OHELkaplica wzniesiona na grobie rabinów i zasłużonych osób★★★★★
SPISrejestr osób★★★
ZLOTspotkanie setek osób★★★
ELITAgrono wyróżniających się osób★★★
ETNIAgrupa osób mających wspólnych przodków, tożsamość kulturową i ojczyznę★★★★★
GRUPAkilka osób★★★
KLIKAzamknięta grupa osób★★★
OSOBAwpływowa lub duchowna★★★
SITWApopierająca się gruga osób; klika★★★
WYKAZpismo z listą osób★★★
CZYSTKImasowe usuwanie osób niepożądanych★★★
PLEJADAgrupa wybitnych osób★★★
PRZEWÓZmoże być ładunku albo osób
MAŁŻEŃSTWOzwiązek dwojga osób★★★
REPREZENTACJAgrupa osób występująca w czyimś imieniu★★★oona
LOBBYwpływowa grupa nacisku★★★
LOBBYwpływowa grupa pozaparlamentarna★★★
?szlam w rzece