Słownik Określeń Krzyżówkowych

wiedza niezbędna żeglarzowi do obsługi statków

KategorieTrudnośćAutor
  • N
  • A
  • U
  • T
  • Y
  • K
  • A
 
dusia_str
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
BAR... szybkiej obsługi
BARlokal szybkiej obsługi w krzyżówce Panorama dnia 2018-10-19
BARszybkiej obsługi lub McDonalds
BARszybkiej obsługi lub Burger King w krzyżówce Panorama dnia 2017-12-20
BARmoże być szybkiej obsługi w krzyżówce Panorama dnia 2016-10-31
BARszybkiej obsługi
BARmleczny lub szybkiej obsługi w krzyżówce Panorama dnia 2019-02-18
FAST... food - typ barów szybkiej obsługi w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-13 
FAST... food - bar szybkiej obsługi w krzyżówce Panorama dnia 2017-05-12 
iss
BISTRObar szybkiej obsługi w krzyżówce Panorama dnia 2015-11-02
PROFOSpodoficer z etatowej obsługi aresztu wojskowego 
psergio
OUTLOOKprogram do obsługi poczty w krzyżówce Panorama dnia 2016-12-01 
BRANKARDwagon przeznaczony dla kierownika i obsługi pociągu
mariola1958
ZAŁOGANTczłonek obsługi statku lub samolotu
HANDSZPAKIdawniej drążki służące głównie do obsługi kabestanów  
Gorol
INSTRUKCJAksiążeczka wyjaśniająca zasady obsługi
INSTRUKCJAwyjaśnia zasady obsługi
SERWISOWIECstatek do obsługi morskich platform wiertniczych 
Gorol
INTENDENTURAsłużba zaopatrywania i obsługi wojsk w kwatermistrzostwie 
bachaku1
NAGŁOŚNIENIEpot. sprzęt akustyczny do obsługi koncertu
irbisp
ARKANAwiedza mistrza; tajniki
SONOLOGIAwiedza o czystobrzmiących właściwościach materiału dźwiękowego 
Marian7_2008
Krzyżówki z wyszukanym określeniem: