Słownik Określeń Krzyżówkowych

wiedza i zdolności umysłowe człowieka

TrudnośćAutor
INTELEKT★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
GNOZAreligijna wiedza tajemna★★★
NAUKAwiedza lub edukacja★★★
ARKANAwiedza mistrza★★★
OPTYKAwiedza o świetle★★★
WŁADZE... umysłowe; zdolność myślenia★★★
ZESPÓŁ ... alfa talasemia-opóźnienie umysłowe o dziedziczeniu sprzężonym z chromosomem X, choroba genetyczna★★★★★
MĄDROŚĆerudycja, wiedza★★★sylwek
DEBILIZMupośledzenie umysłowe★★★★bachaku1
DEMENCJAzniedołężnienie umysłowe★★★
OKULTYZMezoteryzm, wiedza tajemna★★★
ZNAWSTWOgruntowna wiedza, biegłość★★★jomitoka
HORYZONTYwiedza je poszerza★★★
KRETYNIZMmatołectwo, upośledzenie fizyczne i umysłowe★★★★Marian7_2008
SONOLOGIAwiedza o czystobrzmiących właściwościach materiału dźwiękowego★★★★Marian7_2008
ZNAJOMOŚĆwiedza★★★
ŁĄKARSTWOwiedza o łąkach i pastwiskach★★★★eliza
INFORMACJAwiedza★★★
AKWARYSTYKAnieobca jej wiedza o żaglowcach★★★★sylwek
NIEDOROZWÓJ... umysłowy, upośledzenie umysłowe★★eliza
ŁĄKOZNAWSTWOwiedza obejmująca typologię i klasyfikację łąk i pastwisk★★★★eliza
ZNAJOMOŚĆwiedza★★★
HORYZONTYwiedza je poszerza★★★
?surdut męski noszony w Xix wieku