Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem wieczorna modlitwa brewiarzowa: