Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem wieczorem wychodził na ulice: